Mededeling

Nieuwe lesroosters per               1 september!

Beste sporters,
Met ingang van 1 september gelden de nieuwe groepsles en Budo lesroosters. Klik hier voor de nieuwe roosters. 

 

Galerij

 

 

judo